Ranjit House

 

 

SENIOR SCHOOL

JUNIOR SCHOOL

HOUSE FACULTY

  Dr. Rajinder Singh (House Master)

 Ms. Preety Dutt (House Master)

 Ms.Sangeeta Madan

 Ms. Iqbal K. Baweja

Ms. Manjit Kaur

 Ms. Chandra Prabha

Ms. Madhavi L. Bharatam

 Ms. Renu Pant

 Ms. Prerna Sharda

 Ms. Harsimrat Chahal

  Ms. Harleen Singh

 Ms. Ravnit Gill

Ms. Natasha Ahuja

 Ms. Tina Shah

Mr. Vineet Anand

Ms. Manveen Sharma

Ms. Neetu Kundal

Mr. Nirmaljit Singh

Ms. Surinder Kaur

 Ms. Anjali Gupta

 

 Ms. Supriti Vikhu

 

Ms. Sunaina Malhotra

 

 

 

 

 

 

HOUSE APPOINTMENTS

Captain(Boys)

Uday Kanwar Singh Sidhu

Madhav Bharadwaj

Captain(Girls)

Siret Kaur Gill

Khwaish

Prefect(Boys)

Arpit Rana

 

Prefect(Girls)

Alisha